Лабораторна робота №5.

Тема: Створення буклету та інформаційного бюлетеня засобами MS Publisher.

Мета: Навчити створювати найпростіші публікації.

Теоретичні відомості.

Видавнича система MS Publisher призначена для підготовки професійних публікацій. Запуск програми здійснюється з головного меню Windows. Пуск – Все программы – MS Office - MS Publisher. Після виконання команди Файл – Создать – Публікації для друку – Швидкі публікації отримаємо вікно програми. Воно крім відомих елементів містить ліворуч вертикальну панель для роботи з об’єктами і область задач з командами для створення готової публікації відповідно до макету чи шаблону. Тут достатньо ввести потрібні тексти і змінити розташування об’єктів на власний смак. Файл публікації зберігається з розширенням pub. Програма має заготовки веб сайтів та електронних листів.

Публікації дл друку – це заголовки публікацій на вибрані теми. Їх є багато. Найпоширеніші з них це: швидкі публікації – використовуються для створення плакатів, оголошень, оголошення, інформаційні брошури, візитки, календарі, каталоги, вітальні картки, наклейки, бланки листів, газети, програмки та ін.

Публікація складається з об’єктів. Об’єкти розташовуються на сторінці у певних місцях. Головним об’єктом є текстовий блок, який називається кадром( написом). На сторінці може бути декілька текстових блоків. Їх можна переміщати і змінювати їх розміри з метою надання абзацам тексту потрібного вигляду. Текстовий блок може містити картинки, таблиці.

Порядок виконання роботи:

1. Завантажити програму MS Publisher.

2. Створити нову публікації – откритки на теми: З днем народження, Привітання для мами, З Новим роком. Вибрати оформлення та зміст откриток самостійно. Зберегти створені публікації у власній папці.

3. Використовуючи програму MS Publisher створити колаж з власних фотографій, або довільних фотографій, знайдених в мережі Інтернет. Вибрати стилі оформлення та стилі написів самостійно. Зберегти створені публікації у власній папці.

4. Використовуючи засоби програми MS Publisher створити наступні інформаційні таблички

Інформаційна табличка „ Не палити”, „Сеанси в нашому кінотеатрі

А також інформаційні таблички, зразки яких наведені нижче

5. Використовуючи засоби програми MS Publisher створити багато сторінкову публікацію (міні журнал) на будь яку з заданих тем:

А) наша група.

Б)Мій навчальний заклад.

В)Моє рідне місто (село).

Г)Мій улюблений актор кіно( театру).

Д) Улюблений співак (гурт).

Е) Тема на власний вибір.

При виконанні даного завдання враховувати наступні пункти:

1.Заголовки статей виконати за допомогою об’єктів Word Art2.Великий текстовий матеріал розташувати у дві або 3 колонки.

3.розмсітити фотографії з колекції або з Інтернету

6. Зберегти створену публікацію.Оформити звіт по роботі.

Контрольні запитання:

1. Дайте визначення публікації. Які види публікацій Вам відомі?

2. Назвіть та охарактеризуйте основні функції програми MS Publisher.

3. Які основні об’єкти використовуються для створення публікацій в середовищі MS Publisher?

4. Що таке текстовий блок та які операції можна виконувати над текстовим блоком?

Оцінка____________________________________________


Лабораторна робота №6.

Тема:Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.

Мета: Ознайомити студентів з основними можливостями діалогового вікна Формат ячеек. Навчити студентів виконувати дії над листами і книгами в програмі MS Excel.

Теоретичні відомості

При проведенні розрахунків над даними, що подані в табличній формі, широко використовують спеціальні програми для роботи з електронними таблицями. Такі програми називають табличними процесорами або електронними таблицями.

Для завантаження програми Excel слід виконати команду Пуск/ Все програми/Microsoft Excel, після чого на екрані з’явиться вікно табличного процесора.Книга – це документ, який створюється у табличному процесорі Excel. Кожна книга складається з листів таких типів: робочі листи, листи діаграм, листи макросів, модулів, листи діалогу. Робочі листи - це електроні таблиці, що складаються з колонок і рядків. В клітинки аркуша Excel можна вводити константи та формули.

Константи бувають таких типів: числові значення, текстові значення, значення дати й часу, логічні значення й значення помилок.


8236921655172124.html
8236995863038640.html
    PR.RU™