Пакування

Макулатуру необхідно пакувати у паки. В паку пакують макулатуру однієї марки масою від 200 до 600 кг. Допускається, за узгодженням із споживачем, пакування макулатури в паки іншої маси, але не менше ніж 150 кг і не більше ніж 800 кг.

Макулатура у паці повинна бути щільно спресованою.

Розміри пак повинні бути не більше 1200х1000х800 мм.

Паки повинні бути обв’язані м’яким сталевим дротом діаметром 2,5 – 4,5 мм згідно з ГОСТ 3282 чи сталевою пакувальною м’якою стрічкою згідно з ГОСТ 3560 розміром не більше ніж товщиною 0,5 мм, шириною 20,0 мм.

Допускається, за узгодженням із споживачем, використовувати інші обв’язувальні матеріали, які забезпечують цілісність пак під час навантажувально розвантажувальних робіт, транспортування і зберігання.

Кінці обв’язувального матеріалу повинні бути заправлені під пас. Число обв'язувальних пасів повинно бути не менше ніж чотири.

Дозволяється обкладати паки макулатури картоном згідно з чинною НД, окрім картону згідно з переліком Додатків А та Б.

Допускається за узгодженням із споживачем пакування макулатури в рулонах. Маса рулону – від 100 до 800 кг, ширина – від 380 до 2000 мм, діаметр – не більше 900 мм.

Кінець паперового (картонного) полотна в рулоні повинен бути щільно приклеєний.

ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

Макулатуру приймають партіями. За партію вважають кількість макулатури однієї марки, оформлену одним документом, який повинен містити:

– назву, адресу, товарний знак (за наявності) заготівельної організації;

– умовне позначення;

– масу (брутто, нетто);

– дату;

– відповідність вимогам цього стандарту.

Макулатура повинна бути прийнята відділом технічного контролю заготівельної організації. Для визначення марки та контролю якості макулатури із різних місць партії відбирають пробу, в кількості 5 % від партії масою до 10 т, але не менше ніж три паки і 3 % від партії масою більше ніж 10 т, але не менше ніж п’ять пак.

Визначення масової частки домішок та забруднень проводять в разі незгоди між заготівельником і споживачем у термін, узгоджений обома сторонами.

У разі одержання незадовільних результатів випробування хоча б за одним із показників проводять повторне випробування за цим показником на подвійній вибірці. Результати повторного випробування – остаточні і поширюються на всю партію.

МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ

Відбирання і підготування проб

Від кожної паки макулатури, яка відібрана згідно з 10.3, відбирають пробу масою не менше ніж 20 кг, яку зважують на вагах згідно з ГОСТ 29329 з найбільшою границею вимірювання 50 кг, 4 класу і набором гир (1 кг – 20 кг)М2 згідно з ДСТУ ГОСТ 7328. Відібрані з усіх пак проби перемішують та розміщують на сітковому столі розміром не менше ніж 1500x400 мм, який має металеву сітку з чарунками площею 1 см2 згідно з ГОСТ 2715 і висувну шухляду для сміття. Об'єднану пробу макулатури необхідно перетрясти та перебрати на столі, сортуючи її за складом, відокремлюючи макулатуру, непридатну для перероблення, а також забруднення в спеціальні кошики.Дозволяється використання вагів іншого типу, які забезпечують точність зважування.

Визначення марки макулатури

З відсортованих за складом паперу і картону візуально визначають марку макулатури у відповідності з вимогами таблиці 1, з урахуванням допустимої масової частки домішок.

Визначення масової частки домішок макулатури інших марок.

Відібрані в окрему тару домішки інших марок зважують на вагах згідно з ГОСТ 29329 з найбільшою границею зважування 50 кг, 4 класу і набором гир (1 кг – 20 кг)М2згідно з ДСТУ ГОСТ 7328.

(1)
Масову частку домішок макулатури інших марок (Д) у відсотках обчислюють за формулою:

,

де: т1 – маса домішок, кг;

т2 – маса об'єднаної проби, кг.

Результат округлюють до цілого числа.

Дозволяється використання вагів іншого типу, які забезпечують точність зважування.

Визначення масової частки забруднень

Забруднення, які відокремили після сортування, зважують на вагах згідно з

(2)
ГОСТ 29329 з найбільшою границею зважування 50 кг, 4 класу і набором гир (1 – 500 г)М1 згідно з ДСТУ ГОСТ 7328. Масову частку забруднень (З) у відсотках обчислюють за формулою:

,

де: т3 — загальна маса забруднень, які виділили, кг.

Результат округлюють до першого десяткового знака.

Дозволяється використання вагів іншого типу, які забезпечують точність зважування.

Контролювання, маркування , пакування– візуально.

Визначення вологості.

Для визначення вологості макулатури в поліетиленовий пакет із чотирьох місць (верхньої та бокових поверхонь на глибині 20 – 30 см) кожної паки, беруть проби масою (50 ± 10) г. Проби об’єднують і перемішують. З об’єднаної проби відбирають дві паралельні наважки масою не менше 50 г, які зважують з точністю до другого десяткового знаку на вагах згідно з ГОСТ 29329 з найбільшою границею зважування 1,0 кг, 4 класу і набором гир (1 г – 500 г)М1 згідно з ДСТУ ГОСТ 7328.
8234076747497907.html
8234111761338756.html
    PR.RU™